V͟ì͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟2

G͟i͟a͟d͟i͟n͟h͟N͟e͟t͟ ͟-͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟h͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟s͟ẽ͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟ ͟c͟ẩ͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ờ͟i ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟.

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟s͟u͟ý͟t͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟i͟n͟h͟ ͟t͟r͟ù͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i

͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟3͟1͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟T͟â͟y͟ ͟B͟a͟n͟ ͟N͟h͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟k͟ị͟c͟h͟ ͟b͟a͟o͟ ͟g͟ồ͟m͟ ͟n͟ô͟n͟ ͟m͟ử͟a͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ó ͟t͟h͟ở͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟3͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟ẩ͟n͟ ͟đ͟o͟á͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟s͟ố͟c͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟v͟ệ͟ ͟-͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟ứ͟n͟g ͟d͟ị͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟e͟ ͟d͟ọ͟a͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟.

͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟s͟ử͟ ͟b͟ị͟ ͟d͟ị͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟p͟e͟n͟i͟c͟i͟l͟l͟i͟n͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ô͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟ă͟n͟ ͟h͟a͟y͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟x͟ú͟c ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ứ͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟p͟h͟ẩ͟m͟ ͟h͟a͟y͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟à͟o͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟r͟ò͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n ͟n͟h͟â͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ờ͟.

 Nguyên nhân gây dị ứng của người phụ nữ được cho là do thuốc mà bạn trai cô đang sử dụng.

͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟g͟â͟y͟ ͟d͟ị͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟à͟ ͟d͟o͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟m͟à͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟.

͟D͟ù͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟k͟h͟á͟n͟g͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m ͟t͟r͟ù͟n͟g͟ ͟t͟a͟i͟,͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟á͟n͟g͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟a͟m͟o͟x͟i͟c͟i͟l͟l͟i͟n͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟h͟ọ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟p͟e͟n͟i͟c͟i͟l͟l͟i͟n͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟q͟u͟a͟n ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟v͟ô͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟i͟n͟h͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟a͟m͟o͟x͟i͟c͟i͟l͟l͟i͟n͟ ͟v͟à͟ ͟g͟â͟y͟ ͟r͟a͟ ͟d͟ị͟ ͟ứ͟n͟g ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟.

͟S͟u͟s͟a͟n͟a͟ ͟A͟l͟m͟e͟n͟a͟r͟a͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟g͟i͟a͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟K͟h͟o͟a͟ ͟D͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟â͟m͟ ͟s͟à͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟T͟â͟y͟ ͟B͟a͟n͟ ͟N͟h͟a͟ ͟v͟à͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟: ͟”͟Đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟d͟ị͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟”

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟5͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g

͟T͟h͟e͟o͟ ͟t͟ờ͟ ͟L͟a͟ ͟R͟e͟p͟u͟b͟l͟i͟c͟a͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟t͟i͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟3͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟ị ͟n͟g͟ừ͟n͟g͟ ͟t͟i͟m͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟“͟v͟u͟i͟ ͟v͟ẻ͟”͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟s͟ạ͟n͟ ͟ở͟ ͟m͟i͟ề͟n͟ ͟n͟a͟m͟ ͟C͟a͟l͟i͟,͟ ͟C͟o͟l͟u͟m͟b͟i͟a͟.͟ ͟N͟g͟a͟y͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i ͟đ͟ã͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟ợ͟i͟ ͟q͟u͟á͟ ͟l͟â͟u͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟ấ͟n͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟h͟ă͟n͟ ͟v͟à͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟t͟a͟x͟i͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ạ͟i͟ ͟h͟ọ͟c ͟V͟a͟l͟l͟e͟.

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟n͟ơ͟i͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟ữ͟a͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟s͟a͟u ͟đ͟ó͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟é͟o͟ ͟d͟à͟i͟ ͟“͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟y͟ê͟u͟”͟ ͟v͟à͟ ͟h͟ọ͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟5͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟.͟ ͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟c͟h͟ế͟t ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟đ͟ể͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟m͟à͟ ͟c͟ô͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟d͟ẫ͟n ͟t͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ừ͟n͟g͟ ͟t͟i͟m͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟.

 Thuốc kích dục – trợ thủ phòng the gây nguy hiểm

͟T͟h͟u͟ố͟c͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟–͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟ ͟g͟â͟y͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m

͟T͟h͟u͟ố͟c͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟o͟i͟ ͟l͟à͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟h͟a͟m͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟.͟ ͟L͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟b͟a͟o͟ ͟g͟ồ͟m͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟đ͟ộ͟c͟ ͟h͟ạ͟i͟,͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟ấ͟m͟ ͟b͟u͟ô͟n͟ ͟b͟á͟n͟ ͟v͟à͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟q͟u͟ố͟c͟ ͟g͟i͟a͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟.

͟T͟h͟u͟ố͟c͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟l͟à͟m͟ ͟h͟a͟i͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟,͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟a͟m͟ ͟v͟à͟ ͟n͟ữ͟.͟ ͟S͟ả͟n͟ ͟p͟h͟ẩ͟m͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟ở͟ ͟d͟ạ͟n͟g͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟s͟ủ͟i͟,͟ ͟b͟ộ͟t͟,͟ ͟k͟ẹ͟o ͟c͟a͟o͟ ͟s͟u͟ ͟n͟h͟a͟i͟,͟ ͟h͟ấ͟p͟ ͟t͟h͟ụ͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟n͟g͟ử͟i͟.

͟T͟h͟ự͟c͟ ͟t͟ế͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟ứ͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟a͟m͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟a͟m͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟m͟ã͟n͟h͟ ͟l͟i͟ệ͟t ͟v͟ớ͟i͟ ͟“͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟ấ͟y͟”͟.͟ ͟T͟h͟u͟ố͟c͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟n͟a͟m͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟á͟c͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟c͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t ͟t͟ừ͟ ͟t͟á͟c͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟c͟ơ͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟n͟i͟ệ͟u͟,͟ ͟h͟a͟y͟ ͟b͟à͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟g͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟g͟ố͟c͟ ͟a͟n͟k͟y͟l͟ ͟n͟i͟t͟r͟i͟t͟,͟ ͟l͟à ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟g͟i͟ã͟n͟ ͟m͟ạ͟c͟h͟ ͟m͟á͟u͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟m͟á͟u͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟d͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟g͟â͟y͟ ͟c͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟n͟g͟.

͟V͟ì͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ợ͟,͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟d͟í͟n͟h͟ ͟l͟i͟ề͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟s͟a͟u͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c

͟M͟ộ͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟B͟a͟ ͟L͟a͟n͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟:͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟d͟í͟n͟h͟ ͟c͟h͟ặ͟t͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ả͟n͟h͟ ͟v͟ả͟i͟ ͟c͟h͟e͟ ͟t͟h͟â͟n͟.͟ ͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟m͟ặ͟n͟ ͟n͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟“͟c͟ậ͟u͟ ͟b͟é͟”͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟ô͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟b͟ị͟ ͟h͟ú͟t͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ợ͟ ͟a͟n͟h͟.͟ ͟V͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟ự͟ ͟r͟ú͟t͟ ͟r͟a͟,͟ ͟h͟ọ͟ ͟đ͟à͟n͟h͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟đ͟ỡ͟.

͟K͟h͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟á͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟x͟ế͟p͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟,͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c ͟c͟h͟e͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟c͟h͟ă͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ộ͟.

 Cặp vợ chồng tại Ba Lan được đưa đến bệnh viện trong tình trạng dính chặt với nhau và cơ thể chỉ được che bằng chiếc chăn của nhân viên cứu hộ.

͟C͟ặ͟p͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟B͟a͟ ͟L͟a͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟d͟í͟n͟h͟ ͟c͟h͟ặ͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟e ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟c͟h͟ă͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ộ͟.

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟h͟ổ͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ê͟n ͟đ͟ã͟ ͟l͟é͟n͟ ͟b͟ỏ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟b͟ộ͟t͟ ͟g͟â͟y͟ ͟d͟ị͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟b͟a͟o͟ ͟c͟a͟o͟ ͟s͟u͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ô͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟â͟n͟ ͟á͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟s͟ử ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟b͟a͟o͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟K͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟“͟g͟ậ͟y͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟l͟ư͟n͟g͟ ͟ô͟n͟g͟”͟,͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟ẹ͟t

͟Đ͟â͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟d͟u͟y͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟,͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟h͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟ự͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟ở͟ ͟Đ͟à͟i͟ ͟L͟o͟a͟n͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ị ͟“͟d͟í͟n͟h͟”͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ỏ͟a͟ ͟t͟h͟â͟n͟.͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟i ͟h͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟ă͟n͟g͟ ͟h͟o͟a͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟“͟y͟ê͟u͟”͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟q͟u͟á͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟o͟ ͟t͟h͟ắ͟t͟ ͟â͟m͟ ͟đ͟ạ͟o͟,͟ ͟h͟ú͟t͟ ͟c͟h͟ặ͟t͟ ͟b͟ộ͟ ͟p͟h͟ậ͟n ͟s͟i͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟n͟h͟ằ͟m͟ ͟t͟h͟ư͟ ͟g͟i͟ã͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟,͟ ͟h͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟á͟c͟h͟ ͟r͟a ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟ô͟n͟g͟.

 Rất nhiều cặp đôi trên khắp thế giới đã rơi vào tình huống “mắc kẹt” khi ân ái - Ảnh minh họa

͟R͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟k͟h͟ắ͟p͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟h͟u͟ố͟n͟g͟ ͟“͟m͟ắ͟c͟ ͟k͟ẹ͟t͟”͟ ͟k͟h͟i͟ ͟â͟n͟ ͟á͟i͟ ͟-͟ ͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a

͟V͟ề͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ắ͟c͟ ͟n͟h͟ở͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟,͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟m͟u͟ố͟n ͟t͟ì͟m͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟h͟ư͟n͟g͟ ͟p͟h͟ấ͟n͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟d͟ễ͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟k͟ẹ͟t͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟n͟h͟ỏ͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟ú͟t͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟ẩ͟n͟ ͟s͟ẽ͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ả͟y͟ ͟m͟á͟u͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟ử͟ ͟c͟u͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ứ͟n͟g͟.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *