P͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟2

V͟ì͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟p͟h͟ẫ͟u͟ ͟t͟h͟u͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟ẩ͟m͟ ͟m͟ỹ͟ ͟n͟â͟n͟g͟ ͟n͟g͟ự͟c͟ ͟g͟i͟á͟ ͟r͟ẻ͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟g͟i͟á͟ ͟q͟u͟á͟ ͟đ͟ắ͟t

V͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟8͟/͟2͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟q͟u͟a͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟h͟o͟à͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟s͟ạ͟n͟ ͟ở͟ ͟k͟h͟u͟ ͟M͟a͟n͟g͟g͟a͟ ͟B͟e͟s͟a͟r͟,͟ ͟T͟a͟m͟a͟n͟s͟a͟r͟i ͟T͟â͟y͟ ͟J͟a͟k͟a͟r͟t͟a͟,͟ ͟I͟n͟d͟o͟n͟e͟s͟i͟a͟ ͟t͟h͟u͟ ͟h͟ú͟t͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟d͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟b͟ị͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟b͟í͟ ͟ẩ͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟s͟ạ͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟b͟a͟o͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ỏ͟a͟ ͟t͟h͟â͟n͟.

͟N͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟s͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟s͟ạ͟n͟ ͟3͟ ͟n͟g͟à͟y͟.͟ ͟Đ͟ế͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟3͟,͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟r͟ờ͟i ͟đ͟i͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟t͟ĩ͟n͟h͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟g͟õ͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟ỏ͟i͟.͟ ͟G͟ọ͟i͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟l͟â͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟â͟m͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟s͟ạ͟n͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟k͟h͟ó͟a͟ ͟d͟ự͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟m͟ở͟ ͟c͟ử͟a͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟x͟ô͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟đ͟ề͟u ͟b͟à͟n͟g͟ ͟h͟o͟à͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟.

Phát hiện người phụ nữ khỏa thân tử vong trên giường, chất lỏng rỉ ra từ thi thể tiết lộ nguyên nhân cái chết rùng mình - Ảnh 1.

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟á͟m͟ ͟ả͟n͟h͟

͟C͟á͟c͟ ͟nh͟â͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟3͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟i͟ể͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟l͟ạ͟,͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟v͟à͟o͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ạ͟o͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟h͟a͟y͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟c͟ắ͟p͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟ụ͟ ͟g͟i͟ế͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟ ͟D͟a͟n͟h͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟s͟ố͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ự͟ợ͟c͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟R͟C͟D͟ ͟(͟3͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟)͟.

͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟ ͟q͟u͟a͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟t͟h͟i͟.͟ ͟C͟á͟c͟ ͟n͟h͟â͟n ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟g͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟ừ͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟n͟g͟ự͟c͟ ͟t͟h͟i͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟ỏ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟.͟ ͟Đ͟â͟y͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟n͟â͟n͟g͟ ͟n͟g͟ự͟c͟.

͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟8͟/͟2͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟R͟C͟D͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ề͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟c͟h͟ấ͟t ͟t͟h͟ẩ͟m͟ ͟m͟ỹ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟p͟h͟é͟p͟.͟ ͟C͟h͟ị͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟n͟â͟n͟g͟ ͟n͟g͟ự͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟á͟ ͟l͟à͟ ͟3͟,͟5͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟r͟u͟p͟i͟a͟ ͟(͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟6͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u ͟đ͟ồ͟n͟g͟)

͟V͟ì͟ ͟t͟a͟y͟ ͟n͟g͟h͟ề͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟l͟ẫ͟n͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ề͟ ͟đ͟ả͟m͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟i͟ế͟n ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟v͟à͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟c͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟ỏ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟ự͟c͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟R͟C͟D͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟t͟i͟n ͟p͟h͟à͟n͟ ͟n͟à͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟.

Phát hiện người phụ nữ khỏa thân tử vong trên giường, chất lỏng rỉ ra từ thi thể tiết lộ nguyên nhân cái chết rùng mình - Ảnh 3.

͟V͟ì͟ ͟h͟a͟m͟ ͟l͟à͟m͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟g͟i͟á͟ ͟r͟ẻ͟ ͟m͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟g͟i͟á͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟(͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a͟)

͟G͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟m͟a͟i͟ ͟t͟á͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟R͟C͟D͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟t͟h͟ê͟m͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t ͟I͟n͟d͟o͟n͟e͟s͟i͟a͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟đ͟u͟ổ͟i͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟t͟r͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ơ͟ ͟s͟ở͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ề͟ ͟l͟à͟m͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟”͟c͟h͟u͟i͟”͟ ͟đ͟ã͟ ͟g͟â͟y͟ ͟r͟a͟ ͟c͟á͟i ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟.͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟e͟m͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟u͟y͟ệ͟t͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟r͟ẻ͟ ͟m͟à͟ ͟l͟ự͟a͟ ͟c͟h͟ọ͟n͟ ͟đ͟ị͟a ͟c͟h͟ỉ͟ ͟p͟h͟ẫ͟u͟ ͟t͟h͟u͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟ẩ͟m͟ ͟m͟ỹ͟ ͟k͟é͟m͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟u͟y͟ ͟t͟í͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟á͟n͟h͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟y͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟.

͟N͟g͟u͟ồ͟n͟:͟ ͟M͟e͟g͟a͟p͟o͟l͟i͟t͟a͟n͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟D͟O͟A͟N͟H͟ ͟N͟G͟H͟I͟Ệ͟P͟ ͟V͟À͟ ͟T͟I͟Ế͟P͟ ͟T͟H͟Ị͟C͟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *