Ô͟n͟g͟ ͟b͟ế͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟g͟á͟i͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟2

T͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟h͟i͟ ͟h͟ữ͟u͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟h͟ơ͟n

V͟à͟o͟ ͟n͟gà͟y͟ ͟1͟9͟/͟2͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟i͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟N͟a͟v͟o͟i͟y ͟U͟z͟b͟e͟k͟i͟s͟t͟a͟n͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟5͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟g͟á͟i͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟5 ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟1͟.͟ ͟T͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟à ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟.

͟C͟ả͟n͟h͟ ͟b͟á͟o͟:͟ ͟V͟i͟d͟e͟o͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ố͟c͟,͟ ͟c͟â͟n͟ ͟n͟h͟ắ͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟e͟m

͟T͟a͟i͟ ͟n͟ạn͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟h͟ớ͟p͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟i͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟5͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟4͟,͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟d͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟ấ͟y͟ ͟k͟h͟ó͟c͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟a͟y͟ ͟ô͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟ể͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟o͟à͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟t͟ắ͟c͟ ͟m͟ấ͟t ͟t͟h͟ă͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟.͟ ͟C͟h͟ỉ͟ ͟t͟ừ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟ẩ͟n͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟h͟ậ͟u͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟g͟â͟y͟ ͟r͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟q͟u͟á͟ ͟l͟ớ͟n͟.

Clip: Ông bế cháu gái 3 tuổi ngã thang cuốn rơi thẳng xuống đất tử vong thương tâm, lỡ chân nửa giây phải đánh đổi cả mạng người - Ảnh 2.

Clip: Ông bế cháu gái 3 tuổi ngã thang cuốn rơi thẳng xuống đất tử vong thương tâm, lỡ chân nửa giây phải đánh đổi cả mạng người - Ảnh 3.

͟B͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟ ͟v͟u͟i͟ ͟v͟ẻ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟2͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟ỗ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ố͟c͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟t͟h͟ả͟m͟ ͟k͟ị͟c͟h

͟T͟h͟e͟o͟ l͟ờ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟á͟c͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟h͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟r͟a͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟t͟h͟u͟ ͟h͟ú͟t͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟ă͟m͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟i͟.

Clip: Ông bế cháu gái 3 tuổi ngã thang cuốn rơi thẳng xuống đất tử vong thương tâm, lỡ chân nửa giây phải đánh đổi cả mạng người - Ảnh 4.

͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟à͟n͟g͟ ͟h͟o͟à͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ặ͟t

͟T͟h͟e͟o͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟h͟í͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟b͟a͟ ͟ở͟ ͟U͟z͟b͟e͟k͟i͟s͟t͟a͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ò͟n͟g͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟q͟u͟a͟.͟ ͟V͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y ͟2͟7͟/͟1͟1͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟g͟o͟á͟i͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟m͟u͟a͟ ͟s͟ắ͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟ạ͟i ͟c͟h͟ỗ͟.͟ ͟V͟à͟o͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟9͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟g͟o͟á͟i͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ẩ͟y͟ ͟v͟à ͟n͟g͟ó͟n͟ ͟t͟a͟y͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟é͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟k͟ẹ͟p͟ ͟v͟à͟o͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟à͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟b͟á͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟c͟ầ͟n ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟n

͟N͟g͟u͟ồ͟n͟:͟ ͟E͟T͟T͟o͟d͟a͟y

͟T͟h͟e͟o͟ ͟D͟O͟A͟N͟H͟ ͟N͟G͟H͟I͟Ệ͟P͟ ͟V͟À͟ ͟T͟I͟Ế͟P͟ ͟T͟H͟Ị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *