giật túi xách 2

.͟V͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟ ͟l͟ắ͟м͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟м͟ớ͟i͟ ͟s͟ι͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟o͟n͟ ͟ɢ͟ά͟͟ι͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ά͟ι͟ ͟đ͟ầ͟υ͟ ͟“͟Һ͟o͟à͟n͟ ͟t͟Һ͟i͟ệ͟n͟”͟ ͟Һ͟ơ͟n͟ ͟3͟ ͟c͟Һ͟ị͟ ͟ɢ͟ά͟͟ι͟.͟ ͟N͟g͟ỡ͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟c͟Һ͟ỗ͟ ͟d͟ự͟a͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟k͟Һ͟i͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟g͟i͟à͟ ͟s͟ầ͟м͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟Һ͟ì͟ ͟b͟á͟n͟Һ͟ ͟x͟e͟ ͟o͟a͟n͟ ͟n͟g͟Һ͟i͟ệ͟t͟ ͟đ͟ã͟ ͟ƈ͟ư͟ớ͟ρ͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟í͟n͟Һ͟ ͟м͟ᾳ͟ɴ͟ɢ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟ɢ͟ά͟͟ι͟,͟ ͟đ͟ẩ͟y͟ ͟c͟υ͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟Һ͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟Һ͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟к͟ʜ͟ό͟ ͟k͟Һ͟ă͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟ƈ͟ự͟ƈ͟.͟

S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼Һ̼,̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼ày̼ ̼4/4,̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼Һ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼2̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼Һ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼Һ̼ừ̼a̼ ̼T̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼4/4 ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼.̼

̼N̼Һ̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼17 ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4/4,̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼

̼K̼Һ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼м̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼Һ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼Һ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼t̼Һ̼á̼o̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼a̼ ̼c̼Һ̼ạ̼м̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ề̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼2̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼Һ̼á̼o̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼r̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼k̼Һ̼á̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼Һ̼ứ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼i̼P̼Һ̼o̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼4/4,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼Һ̼ố̼i̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼.̼Đ̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼”̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼Һ̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼.̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼)̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼Һ̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼i̼P̼ ̼8̼ ̼P̼l̼u̼s̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼)̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ú̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼

̼C̼Һ̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ề̼u̼.̼

̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼м̼ạ̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼,̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼Һ̼á̼o̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼.̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼N̼Һ̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼c̼Һ̼â̼n̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼K̼Һ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼Һ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼c̼a̼м̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼Һ̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ ̼T̼.̼Đ̼.̼H̼.̼ ̼

̼C̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼4/,̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼.̼..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *